• 12 maart nieuwe datum ‘De winst van Open Data’

  12 maart is de nieuwe datum voor de conferentie ‘winst van Open Data’. Deze organiseert het CAB samen met de provincie Groningen, de Vereniging van Groninger Gemeenten en Marc Hesp. Interessante sprekers en een actieve aanpak met drie workshop-rondes brengen u in één middag in de wereld van de mogelijkheden van ‘Open Data’. De ambitie […]

  Jan Dirk Gardenier 1 min read 13 januari 2015
 • Macro Economische Verkenningen Noord-Nederland

  Het CAB schreef samen met E&E advies en in samenwerking met de RUG de Macro Economische Verkenningen voor SER Noord-Nederland. Wij hebben de ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt in beeld gebracht. De Macro Economische verkenningen geven een beeld over de ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar en de kansen en trends voor de nabije […]

  Jan Dirk Gardenier 1 min read 8 januari 2015
 • Factsheets Economie voor Gemeenten

  CAB heeft de toegankelijkheid van economische beleidsinformatie sterk vergroot door een nieuw informatie product te ontwikkelen: de factsheets beleidsinformatie. CAB biedt gemeenten nu de mogelijkheid om relevante beleidsinformatie direct beschikbaar te hebben. Beleidsmedewerkers en beleidsmakers kennen allemaal de situatie waarin kengetallen voor hun gemeenten wel nodig, maar niet direct beschikbaar zijn. Met de nieuwe factsheets, zijn […]

  Rik Lukey 1 min read 16 december 2014
 • Atlas voor ZZP’ers

  Het CAB heeft onderzoek naar de positie van ZZP’ers in de provincie Drenthe uitgevoerd. Het onderzoek, in opdracht van de provincie Drenthe, geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag in welke sectoren de ZZP’ers werken en in waar ze werken. Uit het Drentse onderzoek blijkt onder meer dat zich binnen de provincie een aantal clusters van ZZP’ers bevinden. […]

  Rik Lukey 1 min read 16 december 2014
 • Stuurinformatie: cruciaal verbeterpunt voor sociale diensten

  De Participatiewet dwingt sociale diensten keuzes te maken. De doelgroep waarvoor zij verantwoordelijk is wordt groter, het instrumentarium omvangrijker en de budgetten per saldo kleiner. Stuurinformatie helpt gemeenten bij het gefundeerd maken van keuzes. Op basis van literatuur en praktijkervaring concludeer ik echter dat stuurinformatie binnen sociale diensten onvoldoende aanwezig is. Wat is de reden […]

  Erik Geerlink 5 min read 14 december 2014
 • Aardbevingen als “fact of life”

  De provincie Groningen wordt regelmatig opgeschrikt door aardbevingen. Aardbevingen die een gevolg zijn van de jarenlange aardgaswinning in de provincie. Daarmee heeft de provincie Groningen in belangrijke mate bijgedragen aan de welvaartsontwikkeling van Nederland. De Groningse aardgasbaten zijn door de diverse regeringen die er over konden beschikken als een prettig vanzelfsprekend “fact of life” beschouwd, […]

  Rik Lukey 1 min read 4 december 2014