• Grote variatie in de ontwikkeling van BUIG budgetten in 2016

  Maandag 5 oktober zijn de nieuwe voorlopige budgetten per gemeente voor de financiering van de bijstand bekend geworden. Dit gaf direct veel publiciteit,omdat de gehanteerde rekenmethode er toe leidt dat er op gemeenteniveau grote verschillen optreden ten opzichte van dit jaar. Het voorlopige macrobudget 2016 bedraagt € 5.618,1 miljoen. Dit is een lichte stijging met […]

  Hans van Rijn 2 min read 5 oktober 2015
 • Geluk & beleidsontwikkeling

  In 2010 verklaarde Mark Rutte dat hij de geluksmachine uit ging zetten; ‘De welvaart van een land en het geluk van de mensen wordt niet bepaald in de Haagse kantoren. In tijden van crisis is er geen tijd voor linkse hobby’s als geluk en welzijn.’ Dat had hij toch niet helemaal goed bekeken. Uit onderzoek […]

  Lotte Piekema 5 min read 10 september 2015
 • Boekbespreking: De ondernemende staat

  De overheid speelt een cruciale rol bij innovatie. Met deze constatering rekent Mazzucato af met de mythe van een bureaucratische, niet ondernemende staat. Mazzucato laat aan de hand van een groot aantal casestudy’s zien dat private partijen pas investeren als grote, risicovolle overheidsinvesteringen succesvol zijn gebleken. Vervolgens zijn private partijen in staat flinke winsten te […]

  Erik Geerlink 2 min read 1 september 2015
 • Een nieuwe manier van evalueren

  In 2014 hebben wij Leader Hoogeland geëvalueerd. Het Hoogeland is een uniek en open landschap dat door de jaren heen sterk gevormd is door de aanwezigheid van water en waarbij landbouw het landschap gevormd heeft en beheerd. Leader ondersteunt initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties die het platteland economisch versterken en de leefbaarheid verder ontwikkelen. […]

  Lotte Piekema 4 min read 29 juli 2015
 • De wet van de remmende voorsprong

  Sinds begin dit jaar komt er niemand meer bij in de Sociale Werkvoorziening (SW). Dat betekent dat er alleen nog maar mensen uitgaan. Vaak vanwege leeftijd – het behalen van pensioengerechtigde leeftijd – of arbeidsongeschiktheid. Bij hoge uitzondering door uitstroom naar regulier werk. Volgens onderzoek is de uitstroom het hoogst in gemeenten met veel mensen […]

  Jan Dirk Gardenier 2 min read 17 juli 2015
 • De toekomst van de Jeugdzorg

  We zien grote ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, onder meer door de ontwikkelingen binnen de decentralisaties. Deze ontwikkelingen zijn duidelijk naar voren gekomen in een onderzoek dat wij begin 2015 hebben uitgevoerd voor een jeugdzorginstelling. Voor deze instelling hebben we onderzocht waarom de toestroom te laag was; te veel bedden bleven leeg. Om een goed beeld […]

  Lotte Piekema 4 min read 15 juli 2015