zzp Drenthe

Het CAB heeft onderzoek naar de positie van ZZP’ers in de provincie Drenthe uitgevoerd. Het onderzoek, in opdracht van de provincie Drenthe, geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag in welke sectoren de ZZP’ers werken en in waar ze werken. Uit het Drentse onderzoek blijkt onder meer dat zich binnen de provincie een aantal clusters van ZZP’ers bevinden. In deze gebieden is de concentratie van ZZP’ers naar verhouding hoog. Zo is er bijvoorbeeld in het zuidoosten van de provincie een cluster van ZZP’ers die vooral in de bouw werkzaam zijn en in het noorden een cluster dat in de zakelijke dienstverlening werkzaam is.

Van ZZP’ers is vaak niet duidelijk of het “echte” ondernemers zijn of dat het toch meer gaat om werknemers zonder baas. Ook aan deze vraag is in het Drentse onderzoek aandacht besteed. De dynamiek binnen de groep ZZP’ers blijkt groot te zijn. Veel eenmansbedrijven ontstaan, soms als starters, soms voorkomend uit een afgeslankt bedrijf. Een deel van de ZZP’ers groeit door en verandert in een bedrijf met personeel. En deel van de ZZP’ers verdwijnt ook weer. De economische bijdrage die de ZZP’ers leveren en hun innovatieve gehalte komen in het onderzoek eveneens aan bod.

Meer informatie over de mogelijkheden die het CAB kan bieden om ook in uw regio de positie van ZZP’ers te verduidelijken kunt u vinden op de product pagina.

Naar de product pagina: Atlas voor ZZP’ers