De economische factsheets en rapportcijfers die het CAB enige tijd terug voor de gemeenten in Noord Nederland heeft gepubliceerd zijn goed ontvangen door beleidsmakers bij de gemeenten. Voor ons genoeg aanleiding om ook economische factsheets en rapportcijfers voor de andere gemeenten in Nederland beschikbaar te maken.

Deze factsheets van het CAB gaan over economie en arbeidsmarkt. Ze geven informatie over de omvang van de beroepsbevolking en werkgelegenheid. De arbeidsparticipatie, werkloosheid en het aantal niet-werkende werkzoekenden komen aan de orde en er is aandacht voor de bedrijventerreinen in de gemeente. De factsheets geven in één oogopslag alle relevante economische kengetallen van een gemeente.

Daarnaast berekent het CAB per gemeente een rapportcijfer. In deze score zijn vijf economische grootheden samengevat in een enkel rapportcijfer.

Met deze factsheets zijn gemeenten ook goed onderling te vergelijken. Wij bieden de basisversie van de factsheet kosteloos aan alle gemeenten aan. Als u meer informatie of toelichting wilt kunt u een abonnement nemen. Zie daarvoor de product pagina: Factsheet economische beleidsinformatie.

Daarnaast is het mogelijk om meer economische of arbeidsmarktinformatie te krijgen. U kunt daarvoor rechtstreeks contact met Jan Dirk Gardenier (cab@cabgroningen.nl) of Rik Lukey (lukey@cabgroningen.nl)