Expertisecentrum Healthwise, onderdeel van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, vierde op 3 april 2018 haar vijfjarig bestaan met de 1e Healthwise Lustrum Conferentie. De conferentie werd in nauwe samenwerking met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Rabobank, Gemeente Groningen, Aletta Jacobs School of Public Health en SOM Research Institute georganiseerd.

Jan Dirk Gardenier gaf een presentatie op deze lustrumconferentie – Man Made Blue Zones – van Healthwise. De presentatie ging over de ontwikkeling in Noord-Nederland na de tweede wereldoorlog in sociaal-economisch en sociaal-cultureel perspectief. Wat is Noord -Nederland, Wie leeft daar? Hoe gaat het daarmee? En hoe is het zo gekomen? Wat is de invloed van deze ontwikkelingen op de gezondheid van de inwoners in Noord Nederland

Gezondheid is (onbedoeld) effect van het leven van mensen en hun sociale en fysieke omgeving. Mensen zijn altijd individu en lid van meerdere groepen tegelijk. Om mensen te begrijpen in wat ze zeggen en doen is het daarom belangrijk om hen niet altijd letterlijk te nemen in wat ze zeggen en er niet van uit te gaan dat mensen zichzelf altijd de beste verklaringen kunnen geven voor hun gedrag.

18 thoughts on “Armoede en gezondheid, de rol van de sociaal-culturele omgeving

  1. Pingback: chinese dating
  2. Pingback: dateing websites
  3. Pingback: personals dating
  4. Pingback: datjng sites
  5. Pingback: kinokrad
  6. Pingback: batmanapollo
  7. Pingback: vsovezdeisrazu
  8. Pingback: 2023
  9. Pingback: ipsychologos

Geef een reactie