Met de invoering van het dualisme is elke gemeente verplicht een lokale rekenkamer of rekenkamercommissie te hebben. Inmiddels is binnen gemeenten veel werk verzet en hebben gemeenten op zeer diverse wijze invulling gegeven aan de vorm en inhoud van de rekenkamerfunctie. Een groot aantal rekenkameronderzoeken is afgerond. De uitkomsten hiervan hebben geleid tot het aanjagen van het politieke debat en hieruit voortvloeiende aanpassingen. Het CAB ondersteunt lokale rekenkamers in de uitoefening van hun taak. Hoe? Door gedegen onderzoek en professionele reflexie.

Naar de productpagina: Rekenkameronderzoek