De rol van de hulpverlener in de hulpverleningsketen bij uithuisplaatsing

klik hier om je aan te melden

Hoe word je als hulpverlener gezien, voor, tijdens en na de begeleiding van een gezin dat te maken krijgt met een potentiële uithuisplaatsing?

Voor ouders uit een multiprobleemgezin is een hulpverlener een van de laatste personen a.an wie men hulp zou willen vragen. De hulpverlener is voor deze ouders niet iemand die ondersteuning biedt, maar iemand die een probleem creeert en daar een oplossing voor bedenkt – zonder dat de ouder zelf aangeeft een probleem te hebben. Voor een ouder kan de hulpverleningjuist een extra stressor zijn in een al moeiltjke tijd.

Bij het symposium staat centraal wat het effect is van hoe de hulpverlener wordt gezien? Welk (duurzaam) effect bereikt kan worden in de keten van hulpverleners en hoe belangrijk de rol is van de omgeving (ouders, (ex-)partner) en hoe die zich verhoudt tot de rol van de hulpverlener?

klik hier voor meer informatie

Geef een reactie