Onderwerp Opdrachtgever Beleidsdomein
Symposium: ‘werkt preventieve schuldhulpverlening wel?’ CAB Armoede, schulden
Klanttevredenheidsonderzoek Pastiel P-wet, tevredenheidsonderzoek
Haalbaarheidsonderzoek naar een
sociaal uitzendbureau
Buurtsupport P-wet, WMO
Martkonderzoek  locatie Avondsterlaan NOVO AWBZWMO
Evaluatie schuldhulpverlening  – vervolg Gemeente Assen P-wet, armoede, schulden
Evaluatie organisatieverandering en consequenties voor de expert-functie        SoZaWe Noardwest Fryslân P-wet
Ontwikkeling werkgeversbenadering Gemeente Emmen P-wet
Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde
en Slochterenin beeld
Gemeente Hoogezand-Sappemeer Economie
Macro economische verkenning
Noord Nederland
SER Noord Nederland Regionale economie
Inleider en expert op werkconferentie transformatie Gemeenten Westerkwartier P-wet
Nieuwe opzet voor het stimuleringsfonds Rabobank Noord-Groningen Leefbaarheid, economie, welzijn
Updates en onderhoud arbeidsmarkt
Gelderland
Provincie Gelderland Economie
Inventarisatie arbeidspotentieel herstel
en verbetering aardbevingschade
Economic Board Groningen P-wet,arbeidsmarkt
Gedachtenexperiment over
toekomst SW bedrijf
SBCM P-wet
Evaluatie Leader Provincie Groningen Leefbaarheid, plattelandsontwikkeling
Symposium: ‘de winst van open data’ Provincie Groningen Beleidsinformatie
Inventarisatie mogelijkheden
basisinkomen  ‘jong voor oud’
Commissie Ruim Baan Oost Groningen (commissie van Zijl) Arbeidsmarkt
Aanvraag MAU Gemeente Emmen P-wet
Analyse cultuur en het sociale domein Vrijdag P-wet, cultuur
Evaluatie schuldhulpverlening Gemeente Assen P-wet, armoede, schulden
 ZZP’ers in Drenthe Provincie Drenthe Arbeidsmarkt
 Aantal werkende ouderen in Noord Nederland FNV Arbeidsmarkt
 Analyse buitenlandse bedrijven in Noord Nederland NOM Arbeidsmarkt, beleidsinformatie
Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel P-wet, tevredenheidsonderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek Pastiel P-wet, tevredenheidsonderzoek
Re-integratie in de Marne Rkc het Hoogeland P-wet, arbeidsmarkt
Bereidheid tot uitvoeren
vrijwilligerswerk – vervolg
Zonnehuis Menterne Zorg, leefbaarheid
Bereidheid tot uitvoeren vrijwilligerswerk Zonnehuis Menterne Zorg, leefbaarheid
Presentatie bereik van schuldpreventie Stimulansz Armoede, schulden
Organisatie FailureLab CAB Innovatie
Het effect van festivals op leefbaarheid in krimpgebieden CAB Leefbaarheid
Inventarisatie arbeidsaanbod 2017 in zuivelindustrie NOM Arbeidsmarkt, beleidsinformatie
Netwerk bedrijven Gemeente de Marne Regionale economie
Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel P-wet, tevredenheidsonderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek Pastiel P-wet, tevredenheidsonderzoek
Evaluatie minimabeleid Rekenkamer Dronten Armoede, schulden
Evaluatie HRM+ regeling SNN Beleidsinformatie
Notitie gebiedopgaven BMWE-DAL Beleidsinformatie, regionale economie
Medewerkertevredenheidsonderzoek GasTerra Tevredenheidsonderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek Reestmond Tevredenheidsonderzoek