Resultaten van een onderzoek worden meestal gepresenteerd in de vorm van een rapport. Interactieve onderzoeksresultaten hebben een hogere impact dan schriftelijke rapporten. De impact wordt vergroot doordat wij het op een interactieve en creatieve wijze kunnen presenteren. De lezer wordt actief meegetrokken in het verhaal. Op hoofdlijnen is het verhaal voor iedereen hetzelfde: overzichtelijke en helder. Maar de lezer kan snel en makkelijk achtergrondinformatie over specifieke onderwerpen krijgen als hij/zij dat wil door op een bepaalde grafiek of tekst te klikken.

Door de lezer actief te betrekken, krijgen wij de lezer beter mee in het verhaal en worden de resultaten makkelijker onthouden. Kortom: resultaten die op een interactieve manier worden gepresenteerd, hebben een hogere impact.

Onderzoeksaanpak

De onderzoeksaanpak is geheel afhankelijk van de onderzoeksvraag. Over het algemeen begint de evaluatie met een kwantitatieve inventarisatie. Dit geeft een goede basis voor verdiepende evaluatie. In de verdiepende evaluatie wordt een kwalitatieve analyse gedaan. Afhankelijk van het omvang van een project, wordt het gehele project of een deel van het project kwalitatief geëvalueerd.

Referenties

Voor Leader Hoogeland hebben wij een interactief evaluatie onderzoek uitgevoerd. We hebben een documentaire opzet gekozen die gepresenteerd is op een website. Voor meer informatie over dit onderzoek verwijs ik naar het artikel: ‘Een nieuwe manier van evalueren’.

Kosten en doorlooptijd

De kosten en doorlooptijd van een interactief evaluatie onderzoek zijn afhankelijk van de onderzoeksvraag.

Wilt u een interactief evaluatie onderzoek? Neem dan contact op met Lotte Piekema – piekema@cabgroningen.nl

Photo: 2008 Summer Olympics – Opening Ceremony – Beijing, China by U.S. Army