Het CAB is een netwerkorganisatie. Wij werken met een kernteam en een wisselend aantal stagieres, per opdracht aangevuld met expertise uit ons netwerk. Wij kunnen daardoor snel een onderzoeksteam samenstellen dat uw opdracht snel en zeer deskundig uitvoert.

——————————————————————————————————————–

Jan Dirk Gardenier is als eigenaar van het CAB de lijm die zowel het bedrijf tot één geheel maakt als die partners aan ons bindt. Dit doet hij al jaren met veel bevlogenheid. Belezen en gebruik makend van metaforen brengt Jan Dirk verrijkende perspectieven in. Hij staat bekend om zijn heldere manier van spreken en rapporteren. Afgelopen jaren heeft hij de focus van onderzoek verschoven: van meer kwantitatief beleidsmatig onderzoek naar antropologisch onderzoek, waarbij relaties en interacties tussen mensen centraal staat. Vanuit deze insteek leidde Jan Dirk onder andere het onderzoek naar eenzaamheid en armoede in Vlagtwedde, naar leefbaarheid in Oudeschip en naar re-integratie in Apeldoorn.

——————————————————————————————————————–

Janine Abee is een cultureel geograaf met een brede interesse voor sociaal en antropologisch onderzoek naar ouderen, wonen, zorg, eenzaamheid en armoede. Ze werkt in een open stijl waarmee ze gemakkelijk het vertrouwen wekt van de mensen met wie ze in gesprek is. Ze is een gemakkelijke gesprekspartner en kan zich goed inleven. Vanuit de individuele gesprekken die zij voert, weet zij scherp de problematiek van een groep te analyseren. Jeanine is via LinkedIn in contact gekomen met Jan Dirk en zijn toen samen het onderzoek ‘antropologie in de bijstand’ gestart. Bij het CAB heeft ze verder onderzoek gedaan naar Armoede en Eenzaamheid in de gemeente Vlagtwedde en heeft meegewerkt aan aan diverse rekenkameronderzoeken.

——————————————————————————————————————–

Naomi Hartkamp is nieuwsgierig en sociaal betrokken. Ze wil graag onderzoeken en analyseren waarbij ze op zoek gaat naar diepere lagen in wat mensen hebben gezegd. Naomi haalt het meeste plezier uit het creatieve proces van verbanden zoeken tussen gesprekken en dit verbinden aan redenaties en theorie. Meer algemeen hoopt Naomi door beschrijven van (marginale) groepen bij te kunnen dragen aan het verbeteren van levens van mensen. Voorbeelden hiervan zijn haar masterscriptie over werk en scholing binnen de sociale werkvoorziening, het onderzoek naar leefbaarheid in Oudeschip en het onderzoek naar eenzaamheid en armoede in Vlagtwedde.

——————————————————————————————————————–

Joop Roebroek is een creatieve onderzoeker. Voor hem is wetenschap een kunst waarbij verbeeldingskracht de boventoon voert. Vanuit deze gedachte heeft Joop jaren colleges gegeven en onderzoek gedaan aan de universiteit van Tilburg en zijn voorzitterschap bij diverse rekenkamers bekleed. Joop is toonaangevend in de discussie rondom het basisinkomen en is betrokken bij het Groningse basisinkomen experiment MIES. Bij de onderzoeken die Joop voor het CAB doet, neemt hij het perspectief van de mensen zelf aan. Hij wint snel het vertrouwen van mensen en weet kan hen daarom van heel dichtbij laten zien in zijn rapportage. Zo wist Joop de ervaringen van werkzoekenden heel treffend te schetsen in het onderzoek naar re-integratie in Apeldoorn.

——————————————————————————————————————–

Dirk Jan Visser is een gedreven en betrokken vakman. Als fotograaf wil hij laten zien wie de mensen zijn, wat hen beweegt, hoe het maatschappelijke menselijk wordt en menselijk handelen de samenleving vormt. Hij werkt veel in het buitenland, vooral in het midden-oosten als het over vluchtelingen gaat. Eén van de voorbeelden is het project ‘Refuge Republic’ waar hij één van de makers was en waarvoor ze veel prijzen hebben gekregen. Dirk Jan heeft meegewerkt in het onderzoek naar armoede en eenzaamheid in Vlagtwedde en aan onderzoek naar beschut werk in de DAL-gemeenten. Door zijn bijdrage geeft hij mensen letterlijk een gezicht en verdiept hij de analyse.