CAB Onderzoek en Advies
Het CAB is een onderzoeks- en adviesbureau. Wij hebben veel kennis van regionale arbeidsmarkten en economie. De laatste jaren hebben wij ons ook ontwikkeld op het terrein van welzijn en leefbaarheid. Wij leveren daarbij altijd een bijdrage aan beleidsformulering, -monitoring en -evaluatie.

Wij weten dat er een verschil is tussen theorie en praktijk; wij weten wat kan, maar ook wat moet om ambitieuze doelen te realiseren.  Onze aanbevelingen zijn dan ook creatief, maar wel realistisch.

Ons team beschikt over alle ervaring en kennis die past bij ons werk; het verzamelen van data, het bewerken daarvan in statistische of geografische ‘tools’; het analyseren van data en documenten; kwalitatieve interviews, maar ook expertanalyses.

In de afgelopen 25 jaar heeft het CAB een naam opgebouwd als het gaat om arbeidsmarktbeleid, visies op werk en inkomen, creatieve benaderingen van taaie maatschappelijke problemen en een heldere en duidelijke stijl van rapporteren.

Geef een reactie