CAB organiseert op 28 februari een masterclass over brede welvaart. Dirk Pilat is de keynote speaker. Hij werkte bijna 30 jaar bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs, waarvan de laatste tien jaar als onderdirecteur voor wetenschap, technologie en innovatie. De titel van zijn presentatie is: Van Economische Groei naar Brede Welvaart.

Aleid Brouwer, bijzonder hoogleraar Brede Welvaart en kansenongelijkheid, zal ingaan op de Brede Welvaart in Groningen. Haar presentatie heeft als titel: Groningse Brede Welvaart in cijfers. Zij is betrokken bij de monitoring van de Brede Welvaart en heeft veel ervaring in het gebruik van ‘brede welvaart’.

Het concept van brede welvaart houdt in dat welvaart niet alleen in termen van economie en geld moet worden uitgedrukt, maar dat ook veel andere aspecten van het leven (bijvoorbeeld gezondheid, wonen, leefomgeving, klimaat en veel andere onderwerpen) welvaart bepalen. Met name ‘welzijn’ heeft een grote betekenis binnen het concept ‘brede welvaart’.

Het concept ‘brede welvaart’ wordt veel gebruikt in beleid. Er zijn internationale (OECD), nationale (CBS) en regionale (GSP en FSP) brede welvaart monitoren. Daarbij worden veel indicatoren gebruikt. Hierdoor kan het zicht verloren gaan over wat brede welvaart is en hoe dit concept geïnterpreteerd moet worden. Joks Janssen, praktijkhoogleraar Brede welvaart in de regio aan de Tilburg University, noemde het risico in Binnenlands Bestuur vorig jaar: ‘Als je niet oppast, gaat brede welvaart over alles, en daarmee uiteindelijk ook over niets’ .

Marcel Boumans, hoogleraar geschiedenis van de economie, schreef 4 jaar geleden in ESB een kritisch artikel over de brede welvaart monitor. “Terwijl de eerdere composities gebaseerd waren op uitgebreide kennis en weging van de betreffende samenstellende componenten, zodat ze doelmatig konden worden gebruikt voor de bepaling van gepast beleid, worden de hedendaagse ‘monitoren’ gepresenteerd als een ‘dashboard’ waarin elke indicator gelijkwaardig is aan de andere, zodat de “wijze waarop de uitkomsten zijn beschreven neutraal en onafhankelijk is” (CBS, 2018).
Zo beschouwd kan men concluderen dat welvaartsmeting zich heeft ontwikkeld van een instrument met een duidelijk politiek doel tot een instrument dat voor verschillende, zelfs tegenstrijdige, doelen gebruikt kan worden.”

Wij constateren twee problemen in het gebruik van het concept brede welvaart. Het eerste is het grabbelton-probleem: men haalt eruit wat goed uitkomt. Vaak zijn dat toch hele traditionele indicatoren als BNP, inkomen en opleiding. Het andere probleem is dat brede welvaart ook een uitruil impliceert: mensen kunnen brede welvaart ervaren of op verschillende manieren hebben. Zo kan economische welvaart (deels) uitgeruild worden voor klimaat of gezondheid. Dat betekent niet per se dat brede welvaart achteruitgaat, maar dat een andere mix gekozen wordt. Wij zien deze analyse van uitruil nog weinig terug.

In deze masterclass willen we brede welvaart, als concept en als instrument, kritisch bevragen. De vraag ‘wat meten we?’ staat daarbij centraal. Hoe kunnen we het gebruik van brede welvaart verbeteren zodat we ‘weten wat we meten’.

De masterclass vindt plaats in de KunstKerk, Hoofdstraat 27 in Warffum. Van 14.30 tot 17.00. De kosten voor deze masterclass zijn € 50,-. Geef je op via deze link

Dirk Pilat is een geboren Fries die economie studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en daar ok gepromoveerd is. Hij werkte bijna 30 jaar bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs, waarvan de laatste tien jaar als onderdirecteur voor wetenschap, technologie en innovatie. Hij werkte bij de OESO vooral aan brede interdisciplinaire thema’s zoals economische groei en ontwikkeling, klimaat, ongelijkheid, innovatie en digitalisering, inclusief de statistische meting van deze thema’s. Vanaf 2022 is hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Manchester, het Valencia Institute of Economic Research en The Lisbon Council in Brussel. 

Prof. dr. Aleid Brouwer is Bijzonder Hoogleraar ‘Brede Welvaart &  Kansen (on)gelijkheid, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen en senior onderzoeker bij Sociaal planbureau Groningen. Haar onderzoek richt zich op bestaanszekerheid, regionale ongelijkheden, scenario-planning & Brede welvaart, wonen en werken. Zij is economisch geograaf en wil door onderzoek naar ondernemerschap, leven lang ontwikkelen, scholing en circulariteit een bijdragen aan vermindering van ongelijkheid.

Geef een reactie