‘Een dronken man heeft zaterdagochtend zijn roes uitgeslapen in een open graf’, kopt NOS.

Op alle leeftijden is overmatig alcoholgebruik schadelijk. Je wordt impulsiever, je krijgt een trager reactievermogen, de kans om betrokken te raken bij geweld neemt toe (zowel als dader en als slachtoffer) en het is slecht voor je gezondheid. Bij jongeren kan overmatig alcoholgebruik enorme gevolgen hebben. Tot ongeveer je 24e jaar ontwikkelen de hersenen zich. De frontaalkwab is een van de gebieden die nog volledig in ontwikkeling is bij jongeren. Als de ontwikkeling van dit gebied wordt verstoord door overmatig drankgebruik, leidt dit niet alleen tot vermindering van het intellectuele vermogen, maar ook tot gedragsverandering. Het kan bijvoorbeeld leiden tot agressief gedrag, impulsiviteit, apathisch en obsessief gedrag en achteruitgang van taal.

Jongeren & Alcohol

Er is in afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor alcoholgebruik onder jongeren. Dit heeft onder andere te maken met de toename in het aantal ziekenhuisopnames door alcoholvergiftiging. In 2013 zijn er 713 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in het ziekenhuis. Ter vergelijking, in 2007 ging het nog om 300 ziekenhuisopnames. Alcoholvergiftiging staat ook wel bekend als comazuipen of binge drinken. Hierbij wordt er zoveel gedronken dat iemand in een alcoholcoma raakt. Gevolgen voor je gezondheid en intellectuele vermogen zijn enorm; je drinkt je letterlijk dom.

Het nieuwe alcoholverbod

Om het drankgebruik onder jongeren aan te pakken, is er een nieuwe wet ingesteld. Jongeren onder de 18 jaar mogen sinds januari 2014 geen alcohol meer kopen. Het is verboden om aan jongeren alcohol te verkopen en ze zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. De gedachten hierachter is dat jongeren op 18 jarige leeftijd meer verantwoord gedrag vertonen en daarom beter om kunnen gaan met drank.

Zeven maanden geleden is het nieuwe alcoholverbod gestart. Hoe staat het er nu eigenlijk voor? Drinken jongeren nu werkelijk minder alcohol of heeft het verbod geen invloed gehad? Wat is hun mening over het alcoholverbod en waar vinden ze zelf dat de leeftijdsgrens moet liggen? In samenwerking met Barkema en de Haan hebben we dit in Noord-Groningen onderzocht.