Werkgelegenheid in de offshore energiesector

Op het Nederlandse deel van de Noordzee nemen de olie- en gasactiviteiten af, tegelijkertijd wordt de capaciteit voor energieopwekking uit wind op zee fors uitgebreid de komende 10 jaar. Waar de banen in de traditionele offshore op de Noordzee verdwijnen, zal de vraag van ‘wind op zee’ steeds groter worden. Matcht dit elkaar? Met andere woorden zijn de mensen die boventallig worden in de olie- en gasindustrie beschikbaar voor de offshore wind? Dat is de vraag die wij samen met New Energy Coalition hebben beantwoord, in het kader van het ‘North Sea Energy Programme’.

Met behulp van scenario’s is hebben we een aanname gemaakt hoeveel vermogen van windenergie de komende 100 jaar kan toenemen. Voor 2028 schatten we dat de totale offshore-windcapaciteit in de Noordzee ongeveer 60 – 100 GW bedraagt. Het Nederlandse deel daarvan ligt tussen 10 en ongeveer 20 GW.

De landen rondom de Noordzee hebben elk hun eigen speerpunt en positie. Nederland en België zijn sterk op het gebied van installatie, kennis, logistiek en ontwerp; het Verenigd Koninkrijk in assemblage en logistiek; en Denemarken en Duitsland in ontwerp, productie en assemblage.

Onze analyse schat de werkgelegenheidseffecten voor Nederland in het basisscenario op 1000 – 1200 FTE, gerelateerd aan installatie en onderhoud. Daarbij zijn elk jaar ongeveer 125 mensen nodig omdat mensen met pensioen gaan of een baan vinden buiten de sector. Voor de groei in de productie van capaciteit voor windenergie op zee zijn 2800 FTE in 2020 tot 3600 FTE in 2030 nodig.

Hoeveel hiervan kunnen uit de krimpende offshore olie- en gas-operatoractiviteiten worden gehaald. Op het Nederlandse deel van de Noordzee zijn op dit moment circa 2.000 tot 2.500 experts in de olie- en gassector werkzaam. Het onderzoek toont aan dat dat jobswitching en omscholing tussen de verschillende sectoren een aantal belangrijke obstakels kent. De belangrijkste zijn de kosten van omscholing, het grote verschil in arbeidsvoorwaarden (in de olie- en gasindustrie wordt aanzienlijk meer verdiend dan in de offshore wind) en toegang tot de arbeidsmarkt. Desondanks verwachten wij geen tekorten van personeel voor typisch offshore wind gerelateerde banen.

Geef een reactie