Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond in 2018 100 jaar. Een van de activiteiten was een dialoog met ‘de burger’ over het thema ‘de toekomst van werk’. Begin april zijn zo’n 150 mensen online (via een ondersteunende ICT-tool van een extern bureau) hierover in discussie gegaan. Op basis van de uitkomsten daarvan werden er drie bijeenkomsten in het land georganiseerd.

Op de derde sessie in juni gaf Jan Dirk Gardenier een presentatie over de toekomst van werk. Een diverse doelgroep van burgers, werknemers (met vaste en flexibele contracten), werkgevers, zzp’ers en uitkeringsgerechtigden gingen daarna met hem in discussie, om daarna in groepjes verder te spreken over kansen en risico’s.

Zijn stelling was dat werk overschat wordt. Er wordt teveel belang aangehecht. Ook is werk vaak niet leuk. Daarom worden we er ook voor betaald.


Geef een reactie