ZZP

De positie van ZZP’ers in de provincie Drenthe

Over ZZP’ers is veel onbekend. Het enig dat wel bekend lijkt te zijn, is dat het aantal ZZP’ers toeneemt, zowel landelijk als regionaal. Ook in de provincie Drenthe was er veel onduidelijk over de ZZP’ers. In opdracht van de provincie Drenthe heeft het CAB een onderzoek gedaan naar de positie van de ZZP’ers in Drenthe. Met het onderzoek zijn een aantal vragen die leefden binnen de provincie beantwoord. Het is nu duidelijk hoeveel ZZP’ers er zijn en in welke sectoren ze werken. Ook weten we nu meer van de motivatie en de achtergronden van ZZP’ers en is duidelijk geworden wat hun behoeften zijn. En er is meer inzicht in de economische waarde en het innovatief gehalte van de Drentse ZZP’ers.

Dat ook de groep Drentse ZZP’ers in omvang toeneemt was niet verrassend. De enorme dynamiek binnen de groep ZZP’ers was dat echter wel. Er zijn veel gevallen waarin de bedrijfsvorm van ZZP’ers verandert van eenmansbedrijf naar kleinbedrijf en omgekeerd. Ook is het aantal startende ZZP’ers groot. De Drentse ZZP’ers bevestigden dan ook dat de behoeften van ZZP’ers in grote lijnen hetzelfde zijn als die van het midden- en kleinbedrijf.

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren heeft CAB gebruik gemaakt van verschillende onderzoeks methoden.  Het onderzoek en de methoden die zijn gebruikt, zijn beschreven in de produktflyer “Atlas van ZZP’ers”. U kunt deze folder downloaden door op de afbeelding te klikken.